skip to Main Content
 1. Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling fredag d. 9. marts 2018 på Det Gamle Borgmesterkontor i Højer.

Formanden Ella Madsen bød velkommen.

Deltagere: 4 fra bestyrelsen (afbud fra Carl Linnet) + 10 medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent
 5. Planer for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuel

 

 1. Bestyrelsen havde spurgt Heine Andersen, om han ville være dirigent ved generalforsamlingen og det havde han sagt ja til og det blev godkendt. Herefter kunne Heine meddele at generalforsamlingen var gyldigt varslet med en annonce i Digeposten samt pr mail til klubbens medlemmer.
 2. Formanden Ella aflagde udførlig beretning om skiklubbens aktiviteter: Skiklubben har p.t. 73 betalende medlemmer heraf 7 børn. Sæsonen startede d. 18 maj med en krolf-turnering i Abild med god tilslutning. Vinder af spillet blev Heine. Efter ”anstrengelserne” blev der serveret grillpølser og øl, vin og vand til alle. Carl og Monika passede grillen og sørgede for at alle fik hvad de kunne have. Det var en rigtig hyggelig aften, som vi vil gentage i år. Fra uge 43 til uge 6 havde vi svømning. Som de forrige år havde vi Ulla som livredder, mens Carl Linnet blev afløst af Claus Jørgensen. Tak for indsatsen. I denne sæson har deltagelsen desværre ikke været så god. Nogle lørdage var der kun 9 i bassinet og det er for lidt. Bestyrelsen vil overveje, om der skal ske ændringer. Skigymnastikken startede ligeledes i uge 43 og varede til og med uge 5. I år var det med stor succes, således at vi var oppe på næsten 30 deltagere enkelte aftener. Tak til Herdis Schøning for at få os i god form til skituren. Traditionen holdt bestyrelsen julefrokost og i år lagde Carl og Monika ikke kun hus til men lavede også selv al den lækre mad -uden beregning. Tak for det. I starten af januar var der ryste-sammen-tur i Højer med pølsebord og drikkevarer og fleste af turens deltagere var mødt op til en rigtig hyggelig aften. Dog var formanden Ella forhindret i at deltage, da hun var på skiferie i Wagrain. Årets skitur gik til Ramsau i Zillertal/Østrig i uge 6 med 21 deltagere. Starten blev noget hektisk af flere årsager. 3 mand skulle pludselig over i en anden bus, en hvilebus, dog med en kompensation på 2000 kr. pr. mand. Heldigvis var der 3 mand, der var hurtige til at melde sig: Hans Jørgen Hagensen, Peter Høgsgaard og Steffen Gregersen. De øvrige deltagere fik derimod en hotelbus med opredte senge. På Hotel Schwarzer Adler var der ikke nok enkeltværelser, så 2 mand (Aksel og Karsten) var nødt til at bo på et nabopensionat. Her var værelsesforholdene dog ikke tilfredsstillende i starten, men det blev der heldigvis rettet op på. Ski-arrangøren Østergaard kunne ikke tilbyde at samle os op i Abild/Tønder, da vi var for få, så Steen Utoft aftalte kørsel med Tramms busser fra Abild til opsamlingsstedet i Padborg. Vi blev ikke så mange som forventet da tidspunktet blev rykket, så vi var kun 6 personer på udturen. Selve skituren var fantastisk med masser af sne, afterskiing og ingen store uheld. Hjemturen foregik med kabinebus med alle turens deltagere samlet og kun med vores selskab som passagerer, så der var rigtig dejlig plads til alle. Beretningen blev godkendt.
 3. Kasserer Peter Bergmann gennemgik regnskabet for Tønder Skiklub og der kunne konstateres et lille underskud på 71.45 kr. Regnskabet blev godkendt. Herefter blev budgettet for 2019 gennemgået og godkendt. Til sidst orienterede Peter om skiturens regnskab. Regnskabet er næsten gået i nul, da der resterer 53.55 kr. på skitur-kontoen og det er fint, da vi ikke skal tjene på skituren. Orienteringen blev taget til efterretning.
 4. Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med uændret kontingent og det blev vedtaget.
 5. Skiklubben vil fortsætte med at have svømning og skigymnastik, som de faste aktiviteter med start i uge 43. I maj måned vil vi igen arrangere krolf i Abild. Det bliver torsdag d. 17. maj kl. 18. Ella har indhentet tilbud fra Østergaard og Højmark til uge 6 2019 med priser fra 7900-10000 kr. afhængig af hvilken type bus og destination man vælger. På mødet var der enighed om at 10000 kr. er alt for meget, hvis vi skal have nok deltagere med. Turen til 7900 (inkl. 8 dages liftkort) går til Wagrain med hvilebus og hotellet hedder Tatzlwurm og er Højmarks eget hotel. Ella og Svend kender det og kan anbefale stedet. Der var stemning for at prøve Tatzlwurm – hvis muligt, så det vil bestyrelsen arbejde videre med.
 6. Peter Høgsgaard (der desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen) har spurgt om vi kan lægge generalforsamlingen på et andet tidspunkt. Den 2. fredag i marts falder nemlig sammen med et andet tilbagevendende arrangement i Ældresagen. Det skulle der ikke være noget i vejen for, så længe det bliver inden udgangen af marts, som det står i vedtægterne.
 7. Hans Jørgen Hagensen og Pia Kristensen var i år på valg og havde begge sagt ja til genvalg. De blev herpå begge genvalgt.
 8. Jan Agermose og Dorte Andersen modtog begge genvalg som suppleanter.
 9. Vor revisor hidtil, Boh Tygesen, har valgt at stoppe, så bestyrelsen har spurgt Finn Hasberg, om han vil overtage posten og det sagde han ja til. Margrethe Abildgaard vil gerne fortsætte som revisorsuppleant. Begge blev herefter valgt.

Ella indkalder til bestyrelsesmøde snarest muligt.

 

 

Referent: Pia Kristensen, 11.3.18.

Back To Top