skip to Main Content

Referat fra Tønder Skiklubs generalforsamling

fredag d. 11. marts 2016 på Cafe Sko, Bredebro

Deltagere: 5 fra bestyrelsen + 17 øvrige medlemmer.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Planer for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg 2 suppleanter for et år

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.

10. Evt.

1. Bestyrelsen havde spurgt Peter Høgsgaard om han ville påtage sig hvervet som dirigent, hvilket han havde han sagt ja til og det blev godkendt.

2. Formanden Ella Madsen aflagde en udførlig beretning og beretningen blev godkendt.

3. Kasserer Peter Bergmann fremlagde regnskab og budget for henholdsvis skiklub og skitur og regnskab og budget blev godkendt.

4. I øjeblikket er vi 81 medlemmer. Dog skal vi for at sikre skiklubbens fremtid have flere penge i kassen. Efter mange år (siden 1989) med uændret kontingent, fremlagde bestyrelsen et forslag til nye kontingentsatser: Voksen person 200 kr. Barn 100 kr. Familie (incl. børn under 18 år) maks. 500 kr. Enlig forældre 250 kr. Enlig juniormedlem 100 kr. og unge under uddannelse (maks. 24 år) 100 kr. Dette forslag blev godkendt.

5. Måske en dagstur til Tyskland til en af deres snow domes. Evt. i januar 2017. Bestyrelsen foreslår at næste års skitur går til Canazei, evt. Alba eller Campitello i uge 6. Det lod til at falde i god jord hos de fleste generalforsamlingens deltagere, dog var der forslag om man skulle vælge en anden uge. Bestyrelsen vil undersøge priser m.m. hos Højmark.

6. Ingen forslag.

7. Hans Jørgen Hagensen og Pia Kristensen var på valg. De blev genvalgt uden modkandidater.

8. Der skulle vælges to suppleanter til bestyrelsen og Ellen Tygesen og Lilly Madsen ville gerne fortsætte og blev genvalgt uden modkandidater.

9. Der var også genvalg til revisorposten v. Boh Tygesen og som revisorsuppleant blev Margrethe Abildgaard valgt.

10. Intet evt.

Formanden Ella sluttede af med at takke for god ro og orden og inviterede derpå på en spændende rundvisning gennem Ecco’s historie på ”Æ laut”, hvorefter der var fællesspisning.

Bestyrelsen enedes om at mødes til konstituerende møde mandag d. 11. april kl. 19 hos Hans Jørgen.

Referent: Pia Kristensen, 15. marts 2016

Back To Top