Referat fra Tønder Skiklubs ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 12.8.21.hos Ella i Abild.


Deltagere: Ella, Svend, Carl, Karsten og Anne, Peter H., Heine, Jan A. og Pia.


Dagsorden:
1. Dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen. Jan Agermose har sagt ja til at stille op som bestyrelsens femte medlem.
3. Forslag til ændring af vedtægt vedrørende kassererposten: § 10 tilføjes: ”Kan posten som kasserer ikke besættes af et bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen vælge at finde en person udefra til at varetage posten.”
4. § 14 ændres fra "Klubben tegnes af formand og kasserer." til "Klubben tegnes af formanden."
5. Eventuelt


1. Heine Andersen blev foreslået som dirigent og blev vagt.
Han takkede for valget og kunne herefter konstatere at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt på mail samt offentliggjort på klubbens hjemmeside d. 23. juli og dermed lovligt indvarslet.
2. Jan Agermose ville gerne stille op som det femte med af bestyrelsen og valget af ham blev enstemmigt vedtaget.
3. Bestyrelsens forslag om tilføjelsen til § 10 vedr. kassererposten blev enstemmigt vedtaget.
4. Bestyrelsens forslag til ændring af § 14 blev efter en drøftelse ændret til ”Klubben tegnes af formanden og næstformanden” . At lade en formand alene tegne en forening, er ikke helt er i overensstemmelse med de vilkår som en støtteberettiget forening er underlagt. Der skal normalt være en form for kontrol indbygget, så kasserer ændres til næstformand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. I øjeblikket er der 14 tilmeldte til skituren.


Heine sluttede den ekstraordinære generalforsamling af med tak for god ro og orden.


13.8.21 / Pia Kristensen, sekretær