Velkommen til Tønder Skiklubs hjemmeside


Ekstraordinær generalforsamling.


Tønder Skiklub afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 12. august kl. 19.00 hos Ella Madsen, Vennemosevej 15, Abild, 6270 Tønder.


Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling skyldes, at vi på forårets ordinære generalforsamling d. 28. maj ikke fik valgt en fuldtallig bestyrelse. Vi skal være mindst 5 medlemmer, men kunne kun finde 4. Derudover lykkedes det heller at få besat posten som kasserer.
Henover sommeren er det imidlertid lykkedes at finde en løsning, som vi håber kan blive vedtaget/godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsorden:
1. Dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen.
- Jan Agermose har sagt ja til at stille op som bestyrelsens femte medlem.
3. Forslag til ændring af vedtægt vedrørende kassererposten.
- §10 tilføjes: ”Kan posten som kasserer ikke besættes af et bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen vælge at finde en person udefra til at varetage posten.”
- § 14 ændres fra ”Klubben tegnes af formanden og kassereren” til ”Klubben tegnes af formanden”.
4. Eventuelt
Om Tønder Skiklub

Tønder Skiklub er etableret i 1987.


Foreningens hovedformål er, at arrangere en årlig skirejse for foreningens medlemmer.


Derudover sørger foreningen for at gøre det muligt, at foreningens medlemmer kan deltage i skigymnastik og svømning en gang ugentligt fra og med uge 43 til og med uge 5.


Der arrangeres typisk ud over ovenstående en aktivitet i årets løb.

Bestyrelsen og medlemsskab

Bestyrelsen 


Ella Madsen - Formand

Carl Linnet - Næstformand

Peter D. Bergmann - Kasserer

Pia Kristensen - Sekretær

Karsten Højlund

Medlemsskab


Indmeldelse sker ved at skrive til toenderskiklub@hotmail.com

at man gerne vil være medlem

af skiklubben, og samtidig oplyse fødselsdato og mailadresse

For yderligere information tryk på nedenstående knap